Logo
Lore Van Brussel LinkedIn
← Vorige
Team - Person - Lore Van Brussel

Opleidingen

 • Bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool Gent, afstudeerjaar 2005 met onderscheiding).
 • CIOOS opleiding specialisatie Stotteren (2006-2007), UZA Antwerpen.
 • Postgraduaat Neurologische Taal- en SpraakStoornissen (NTSS, 2007-2010).
 • Opleiding Parkinsonzorg Logopedie Universiteit Gent (2013-2014) (link).
 • Langdurige opleiding Klinische Paden K.U. Leuven (2015-2016).
 • Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming (2016) (link).

Info

 • Werkzaam in het OLV Ziekenhuis Aalst sinds 2007 op alle acute diensten.
 • Afasioloog van het wakkere neurochirurgieteam OLV Aalst (link).
 • Parkinsontherapeut van het Parkinson revalidatieteam OLV Aalst: 'Actief blijven met Parkinson' (link).
 • Stagebegeleider UGent en Arteveldehogeschool Gent.
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (link).

Publicaties

 • Van den Broeck, J., Van Brussel, L., & Paemeleire, F. (2017). Vergelijkend onderzoek naar het klinisch oordeel van logopedisten en objectieve meetmethodes over de parameters 'vloeiend' en 'niet-vloeiend' bij personen met afasie. Logopedie, 30(5). 41-60.
 • Defever, A., De Vos C., & Van Brussel, L (2018). De rol van de logopedist in het copingproces van personen met afasie. Een verkennende studie naar de huidige tendensen binnen het werkveld. Logopedie, 31(3). 27-41.
 • Bordon, F., Van Brussel, L., Lesage, G., Colle, H., Aerts, A. (2019). Ontwikkeling van een geïnduceerde spontane taaltaak in kader van wakkere neurochirurgie in de supplementary motor area. Logopedie, 32(1). 13-30.
 • Coppens, S., Van Brussel, L. & De heyder, E. (2018). Polyglotte afasie deel 1: meertalige taalverwerking als gids voor de kennis omtrent polyglotte afasie. Logopedie, 31(6) (27-35).
 • Van Brussel, L., De heyder, E. & Coppens, S. (2018). Polyglotte afasie deel 2: symptomatologie en diagnostiek bij polyglotte afasie.  Logopedie, 31(6), (37-50).