Welkom op onze website www.logopedie-gent.be.

Wij zijn een gespecialiseerde logopedie-praktijk te Gent en behandelen kinderen en volwassenen met articulatie-problemen, taalproblemen of taalstoornissen, leerproblemen of leer-stoornissen, stotteren en neurologische taal- en spraakproblemen. Samen vormen we een enthousiast logopedisch team dat de nodige tijd aan de cliënt besteedt.

Door ons elk toe te spitsen op enkele specifieke stoornissen en een andere doelgroep, kunnen we u een betere behandeling garanderen. Dankzij constant overleg, gericht onderzoek en regelmatige bijscholingen staan wij garant voor een vlotte, kwalitatieve en individuele behandeling.

Via deze weg willen we u laten kennismaken met onze logopedische groepspraktijk te Gent. Op deze website kan u onze verschillende specialisaties terugvinden, alsook een korte uitleg over onze werking.

Aarzel niet om contact op te nemen bij specifieke vragen of voor verdere informatie!


Lore, Ellen, Celine en Jasmien