WELKOM

bij LOGOPEDIETEAM GENT!

Onze logopedische groepspraktijk bestaat uit 4 GESPECIALISEERDE TEAMS, die zich elk focussen op één specifiek domein.

Samen met een team van 8 vormen we één enthousiast LOGOPEDIETEAM.

ONZE VISIE


Wij onderscheiden ons met twee duidelijke visies:

We vertrekken steeds vanuit een bio-psycho-sociaal model waarin we elke cliënt in zijn totaliteit kaderen 

en iedere therapeut hier werkzaam heeft zijn eigen specialisaties.


Op deze manier kunnen we ons ten volle richten op onze doelgroepen kunnen we een betere kwaliteit in zorg aanbieden.

Zo ontstonden er 4 gespecialiseerde TEAMS onder één dak.

ONS VERHAAL


De praktijk werd opgericht in 2005 onder de naam Logopediepraktijk L. Van Brussel en groeide de laatste jaren steeds verder uit tot een gemotiveerd team van 8 collega's, onder de naam Logopedieteam Gent.

Dankzij regelmatig overleg, gericht onderzoek en regelmatige bijscholingen staan wij voor een vlotte, kwalitatieve en individuele behandeling.
ONZE WERKING


We starten graag met een persoonlijk anamnesegesprek en daarna een gericht onderzoek om de eventuele problemen in kaart te brengen. Indien aangewezen kan daarna individuele logopedische therapie opgestart worden. Overleg met school, orthodont, huisarts ... is steeds mogelijk en moedigen we zelfs sterk aan.

Specifieke ervaring is belangrijk, het geeft je als cliënt een zekerder gevoel om bij een therapeut met kennis van zaken terecht te komen.


Heb je vragen rond vb. stem- of gehoorstoornissen, dan zullen we je doorsturen naar collega's die deze specialisatie wel hebben.

ONZE WEBSHOP?


Bij sommige behandelingen is het gebruik van ondersteunend therapiemateriaal aangewezen om zo de slaagkansen van je therapie te vergroten, vb. om je ademhaling te trainen, om gerichte keelspieren te verstevigen, om duimzuigen of mondademen af te leren...


Indien een ondersteunend hulpmiddel voor jou is aangewezen, dan stellen we dit graag aan jou voor, bij de opstart van je behandeling. We kiezen er bewust voor om deze materialen enkel aan te bieden als je effectief bij ons in behandeling bent en dus niet om dit 'zomaar' te koop aan te bieden in een webshop. Enkel zo kunnen we de juiste toelichting bij elk materiaal geven en enkel zo kunnen we ook garant staan voor een correcte inzet ervan.


En dit sluit dan ook weer mooi aan bij onze visie van evidence based handelen!


CONTACTEER ONS