CONTACTFORMULIER

 
 
 
 
 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor terugbetaling van logopedie? 


Een overzicht van verschillende stappen: 

1. 

Maak kort voor uw eerste afspraak bij ons een afspraak bij uw huisarts en vraag een voorschrift voor logopedisch onderzoek. Neem dit voorschrift, samen met 2 mutualiteitsklevers mee naar onze eerste afspraak. 

2. 

Samen plannen we een anamnesegesprek  en onderzoeksmoment in om uw hulpvraag in kaart te brengen.

Kort hierna plannen we samen een tweede moment in, voor de nabespreking van onze bevindingen en ons voorstel van aanpak (= adviesgesprek). 


3. 

Tijdens ons adviesgesprek ontvangt u het logopedisch onderzoeksverslag.  Met dit verslag gaat u naar een specialist-arts en vraagt u een voorschrift voor logopedische therapie. Dit voorschrift bezorgt u dan hierna aan ons. 

4. 

Zodra wij het voorschrift voor onderzoek + het voorschrift voor therapie + 2 mutualiteitsklevers hebben ontvangen, kunnen wij de aanvraagprocedure voor terugbetaling afwerken en indienen bij uw mutualiteit.

Terugbetaling via de verplichte verzekering is in vele, maar niet in alle gevallen mogelijk. Eventueel kan ook terugbetaling via de aanvullende verzekering worden aangevraagd. Deze procedure leggen we u graag uit tijdens ons adviesgesprek.

OPENBAAR VERVOER


Onze praktijk is vlot bereikbaar via De Lijn bussen nr° 33, 34 of 35.

Stap af aan de bushalte ‘Strandloperstraat’ of aan halte ‘Dupuislaan’. Onze praktijk is gelegen tussen deze twee bushaltes.